Coronamaatregelen

Blauw / podium


We verwelkomen jullie voor al onze activiteiten mét een Covid Safe Ticket (CST), en mét mondmasker

 

Het CST is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.

Het mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf 6 jaar.

 

Wat heb je nodig om een voorstelling of activiteit in De Studio bij te wonen?

  • Je toegangsticket
  • Je Covid Safe Ticket 
  • Je identiteitsbewijs (identiteitskaart, rijbewijs of paspoort)
  • Je mondmasker

 

Zet je mondmasker op bij binnenkomst van het gebouw. Hou bij aankomst je Covid Safe Ticket en identiteitsbewijs klaar, zo verloopt het scannen vlot en snel. Het Covid Safe Ticket kan je op je smartphone of in geprinte versie voorleggen. Ons personeel ziet bij het scannen enkel je naam, geboortedatum en QR-code, geen persoonlijke gezondheidsgegevens. Kom goed op tijd, zo vermijden we lange wachtrijen bij het scannen.

 

Kun je geen Covid Safe Ticket voorleggen bij de ingang? Dan kunnen we jou jammer genoeg geen toegang geven tot De Studio. Om fraude te voorkomen mag je ook niet binnen als je geen identiteitsbewijs kunt tonen.

 

Ook als je geen mondmasker draagt, kunnen we jou jammer genoeg geen toegang geven tot De Studio.

 

Visiting De Studio with a Covid Safe Ticket and face mask

 

We welcome you at all events with a Covid Safe Ticket (CST) and face mask.

 

The CST is mandatory for everyone aged 13 and older.

The face mask is mandatory for everyone aged 6 and older.

 

What do you need to attend a performance or event in De Studio?

  • Your entrance ticket
  • Your Covid Safe Ticket
  • Your proof of identity (identity card, driving license or passport)
  • Your face mask

 

Put on your face mask as soon as you enter the building. Have your Covid Safe Ticket and proof of identity ready when you arrive, so we can ensure a quick scanning process. You can download the Covid Safe Ticket on your smartphone or show it in a printed version. When scanning, our staff members only see your name, date of birth and QR code, no personal health information. Arrive on time to avoid long queues for scanning.

 

If you are unable to present a Covid Safe Ticket at the entrance, we cannot provide you access to De Studio. You are also not allowed to enter the venue if you cannot show any proof of identity.

 

If you don’t wear a face mask, we cannot provide you access to De Studio.