>> Jong Wild ★ Theaterwerkplaats voor jong volk

Bij Jong Wild kan jong volk (van 6 tot 15 jaar) tijdens wekelijkse ateliers het medium theater exploreren onder de vleugels van Sanderijn Helsen en Lotte Pinoy.
Het eerste deel van het werkjaar (september – december) draait rond experiment: theater wordt verkend vanuit diverse hoeken (tekst – beeld – beweging – klank) en er gebeurt een vooronderzoek voor de maakperiode.
In de maakperiode (januari – april) wordt het accent verlegd naar creatie en worden de groepen uitgedaagd om als makerscollectief toe te werken naar een toonmoment in de zaal.

Jong Wild wil een artistiek forum zijn voor jonge mensen, waar zij uitgedaagd worden om zichzelf te leren kennen als speler, maker, (be)denker en onderzoeker.

Meer info via: jongwild@villanella.be