Queer

Antwerp Pride op 13 augustus

Body

NL


Antwerp Pride Parade is terug!

En dit jaar is De Studio erbij.
Zoals de organisatoren van de Antwerp Pride het zeggen: pride is protest en wat is een betere manier om te protesteren dan te laten zien wie we zijn en waar we voor staan in al onze mooie kleuren? Net als twee jaar geleden – ja, het is al zo lang geleden – vragen we alle deelnemers om samen te komen op het Sint-Jansplein in Antwerpen-Noord.

Vanaf 12u laten we positieve love vibes los op het plein. Daarna marcheren we als groep naar de Paardenmarkt waar de vrachtwagens klaar zullen staan en de Parade zal worden klaargemaakt.

De Parade begint om 14u en duikt meteen de Hessenbrug in om te zwaaien naar het Hessenhuis Café. Even verder gaat de stoet linksaf de Oude Leeuwenrui en de Brouwersvliet op in de richting van de Schelde. De route gaat dan langs de rivier op de Van Meterenkaai en gaat verder naar het terrein van het Love United Festival waar het feest kan ontploffen.


Als je naar de parade komt kijken, heb je overal een mooi zicht langs de route, dus verspreid je langs de route om je favoriete praalwagens te zien - dus ook die van De Studio!

 

ENG


Antwerp Pride Parade is back!

And this year De Studio joins the parade.

As the organisers of the Antwerp Pride rightly say: pride is protest and what better way to protest than to show who we are and what we stand for in all our lovely colours. Just like two years ago – yes, it was that long – we ask all participants to come together at the Sint-Jansplein in Antwerp North.

From 12pm noon we will release positive love vibes on the square.Then we march as a group to the Paardenmarkt where the trucks will be ready and the Parade will be set up.

The Parade starts at 2 pm and immediately dives into the Hessenbrug to wave to the Hessenhuis Café. A little further the parade turns left on Oude Leeuwenrui and Brouwersvliet in the direction of the river Scheldt. The route then goes along the river on the Van Meterenkaai and goes on to the site of the Love United Festival where the party can explode.

 

If you come to watch the parade, there are good views everywhere along the route, so please spread out along the route to cheer on your favourite floats - including De Studio's.