Jong Wild

Jong Wild is een theaterwerkplaats voor kinderen en jongeren, tussen 7 en 16 jaar oud. 

Deze werkplaats werd in september 2016 opgericht door actrices-theatermakers Sanderijn Helsen en Lotte Pinoy, en vindt haar thuisbasis in De Studio. 

Tijdens wekelijks ateliers ontdekken de deelnemers het medium theater. Het eerste deel van het werkjaar (sept-dec) draait rond experiment : theater wordt verkend vanuit diverse hoeken (beeld- tekst – beweging – klank) en er gebeurt een vooronderzoek voor de maakperiode. Dit blok wordt afgerond met een inkijkmoment in de repetitieruimte. 

In de maakperiode (januari – april) wordt het accent verlegd naar creatie en worden de groepen uitgedaagd om als collectief toe te werken naar een toonmoment in de grote zaal.  

Jong Wild wil een artistiek forum zijn waar jonge mensen uitgedaagd worden om zichzelf te leren kennen als speler, maker, (be-)denker en onderzoeker.

 

Artistieke leiding Jong Wild : Sanderijn Helsen, Lotte Pinoy
Begeleiding Ateliers 2018-2019 : Sanderijn Helsen, Eline Kuppens, Lotte Pinoy, Kyoko Scholiers
ontwerp logo: Lies schrevens
met steun van Fameus, fonds voor talentontwikkeling en transitiesubsidie

 

voor meer info : jongwild@villanella.be