Loading
Timbuktu

RADICAAL

RADICAAL

Na de verkiezingen van 26 mei berichtten enkele media over een Vlaanderen dat radicaliseert’. De verrassing die deze vaststelling opriep, legt bloot hoe beperkt de visie op dit globale, maatschappelijke proces voordien was. Vooral uitingen van religieus extremisme haalden de voorpagina’s, afgewisseld met berichtgevingen rond neonazi’s. We beseffen nu: radicalisering is een veel breder fenomeen.

De invulling van radicalisering’ beperkt zich meestal tot de negatieve uitwassen ervan. Maar was het verzet van Ghandi, de Suffragettes, Martin Luther King, Jr. of Nelson Mandela niet ook radicaal?
Het merendeel van de sociale verwezenlijkingen en veranderingen in de geschiedenis werden teweeggebracht door radicale bewegingen die de gangbare normen van een bestaande cultuur uitdaagden.

Vandaag worden jongeren letterlijk om de oren geslagen met al wat radicaal is. Ongeacht onze achtergrond, gender, afkomst… radicaal zijn we blijkbaar allemaal. Het is niet alleen de religieuze, politieke of sociaal-maatschappelijke radicalisering die de alarmbel binnen de hedendaagse samenleving laat luiden. Er zijn klimaat- en vrouwenmarsen en de #MeToo-beweging. Er is een radicale verandering van het sociale leven naar de sociale media. Mensen van alle leeftijden hebben de mogelijkheden en de middelen om direct contact te leggen met gelijkgezinden, en dat vergroot meteen de schaal van een radicale houding.

Onder de noemer RADICAAL selecteert De Cinema films die verschillende facetten binnen dit fenomeen belichten. Het thema creëert ruimte voor films zoals Le Jeune Ahmed en The Believer: over radicalisering als een verregaande religieuze overtuiging of als een verregaande afkeer tegenover religie. Das Weisse Band toont de ontsporing van kinderen die in radicale omstandigheden worden opgevoed. Elephant getuigt hoe radicalisering binnen jezelf, onder invloed van de maatschappij, terrorisme voedt. Lacombe Lucien illustreert dan weer een passieve radicalisering, wat haaks staat op het idee dat dit proces steeds een resultaat is van een extreme overtuiging.

Genuanceerde beelden over religieuze en andere vormen van radicalisering waren de voorbije jaren zeldzaam. Hollywood bracht ons vooral diabolisering. Daar stappen we van af in onze selectie films binnen dit thema. Radicalisering is overal, links en rechts, hier en daar, toen en nu.
We proberen iets te begrijpen met zorgvuldig geselecteerde films als tolk. We nemen binnen RADICAAL de rol als forum op om een platform te bieden waar we zo veel mogelijk aspecten van dit onderwerp voorstellen. Zo hopen we een plaats te creëren voor een nuchter debat over een beladen, thema.