Beeld

de geschiedenis herhaalt zich niet | de mensheid voortdurend

di 2 feb 2021
Afbeelding
Alexis de Tocqueville

Bijna 200 jaar geleden geschreven: in 1835.
Door de Fransman Alexis de Tocqueville.
Zou net zo goed over nu kunnen gaan.
De geschiedenis herhaalt zich niet. 
Nooit.
De mensheid echter voortdurend.
[huisfilosoof Ilse Daems]

‘Democratie leidt tot een mild despotisme. Tot een tirannie van de meerderheid waarin het individualisme hoogtij viert en waarin het gelijkheidsstreven op gespannen voet staat met het streven naar vrijheid. De bemoeizucht van de overheid drukt elke vorm van initiatief, van creativiteit met zachte hand de kop in. De overheid spreidt zijn armen over de hele samenleving uit: ze spant er een netwerk van ingewikkelde, gedetailleerde en eenvormige regeltjes overheen. Ze breekt de wil niet, ze verslapt, plooit en stuurt hem; ze dwingt zelden tot handelen, maar verzet zich telkens als wij zelf handelen; ze verwoest niet maar smoort in de kiem; ze tiranniseert niet, ze hindert, ze onderdrukt, ze irriteert, ze verdooft, ze versuft. Ze reduceert elke natie tot een kudde vlijtige en angstige schapen, waarvan de regering de herder is.'