Podium

Meet the artist: Amunaso

za 14 mei 2022
Afbeelding

Roots in Congo, opgegroeid in Nederland en gesetteld in Brussel: Amunaso (Joyce Amunaso Mayele) verlegt zowel letterlijk als muzikaal haar grenzen. Haar zoetgevooisde soulstem en neosoul-sound doen denken aan het werk van Celeste en Angie Stone. 


Check out Amunaso @ OVERLAST - zaterdag 14 mei 2022

TICKETS


 

Main content

NL

 

Hoe wil je dat mensen naar jouw muziek luisteren? Welk medium geniet jouw voorkeur?

Ik wil vooral dat mensen verbinding maken met wat ik uitdruk. Dat ze mij begrijpen en het gevoel hebben dat ik hen begrijp. Ik hoop dat ik mensen inspireer met mijn muziek, dat het iets in hen aanwakkert. 

Ik heb nog niet veel podiumervaring maar ik ontdekte al dat live optreden iets speciaals is. Je voelt de energie in de ruimte, letterlijk. Je ziet de gezichten van de mensen wanneer je die ene regel zingt. Op het podium verdrink ik in mijn muziek, het is een surreëel gevoel. Spiritueel. Heel raar, want ik heb zot veel angsten, en op het podium vergeet ik die bijna volledig.

Maar om op je vraag te antwoorden 😅: geen idee eigenlijk,  want zelf hou ik het meeste van dingen opnemen in mijn eigen slaapkamer, waar ik gewoon mezelf kan zijn.

 

Welke artiest is onbekend bij het grote publiek maar verdient meer bekendheid?

Mereba. She’s a goddess.

 

Druk je jezelf ook op andere manieren creatief uit, los van muziek?

Ik stel graag mooie outfits samen. En ik denk heel graag na over manieren om mijn muziek te vertalen in visuals die mij en mijn universum vertegenwoordigen. Wanneer ik naar een song luister, zíé ik die in mijn verbeelding ook voor me. Ik ben dus heel begaan met het visuele aspect van mijn show.

 

Wat is jouw vroegste muzikale herinnering?

Labi Siffre’s Something inside so strong horen als kind, en kippenvel krijgen. Ik begreep pas waarover hij zong toen ik veel ouder was. Autoritten met mijn papa die OK Jazz oplegde, een Congolese band. De cassettes van ons papa stelen en mijn favoriete songs op de radio opnemen, over de songs die er al op stonden. Songs schrijven in mijn kamer op een gitaarsolo van Papa Wemba. Mijn eerste cd kopen: Songs in A Minor van Alicia Keys.

ENG

 

How do you want people to listen to your music and which medium do you prefer?

I think I want people to just connect with what I’m saying. To understand me and to feel like I understand them. I hope people can be inspired by what I bring into my music and that it ignites something within them. 

 

I haven’t been on stage much yet but I’ve found that performing live is quite the experience. You literally sense the energy in the room, you can see people’s faces when they hear you sing that line. On stage I drown in my music and it’s kind of a surreal feeling. Spiritual. So strange because I have mad anxiety, but on stage I almost forget about that. 

 

But to answer your question😅: not sure because I also just love recording stuff in my cozy bedroom where I can just be me.

 

Which artist is unknown to a lot of people, but should be known by more people?

Mereba. She’s a goddess.

 

How else do you express yourself creatively, apart from making music?

I like putting together nice outfits. Also, I love thinking about how I can translate my music into visuals that represent me and my universe. When I listen to a song I actually see it in my imagination. So I’m obviously very involved in the visual aspect of my show. 

 

What is your earliest musical memory?

Hearing Labi Siffre’s Something inside so strong as a child and getting goosebumps. Didn’t really know what he was talking about until I got much older. Car rides with my dad playing OK jazz, a Congolese band. Stealing my dad’s cassette tapes and recording my favorite songs that I heard on the radio over the songs that were already on the tape. Writing songs in my room on a Papa Wemba guitar solo. Buying my first CD: Songs in A Minor by Alicia Keys.

Bekijk meer van:
Makers