Podium

Meet the artist: Nikomba

do 7 apr 2022
Afbeelding

Deze Gent-based selector serveert dromerige, club- en booty-bounce-tracks. Ze stond al op Pukkelpop, Dour Festival, Deep in the Woods en nu dus ook op OVERLAST. Bereid je voor om te shaken op de dansvloer!


Check out Nikomba @ OVERLAST - zaterdag 14 mei 2022

TICKETS


 

Main content

NL

 

Hoe blijf je geïnspireerd en waar vind je nieuwe muziek? 

Voor mij is het geen kwestie van ‘hoe mee te zijn’ met nieuwe dingen. Het is meer een drang, een basisbehoefte. Zoals je eet wanneer je honger hebt, zo heb ik een onbedwingbare appetijt voor nieuwe tracks. Het zijn de tracks zelf die me inspireren. Ik weet niet goed hoe ik het moet uitleggen, maar tracks selecteren en mixen in de juiste volgorde is voor mij een beetje als een verhaal vertellen.

 

Beschrijf de perfecte crowd.

De perfecte crowd is de crowd die alles loslaat, die beweegt op de dansvloer, vrij van oordeel. De crowd die vóélt.

 

Wat is jouw vroegste muzikale herinnering?

Ik begon met danslessen op mijn vierde of vijfde en ik herinner me nog mijn eerste dansoptreden, op Together again van Janet Jackson. Ook mijn broer, die elf jaar ouders is, heeft me veel muziek leren kennen. Hij luisterde naar alles, van jazz tot hiphop, house, techno en hardcore. 

 

Ik herinner me ook hoe mijn mama altijd wist dat ik me niet goed voelde zodra ze me niet meer hoorde zingen of neuriën. De meeste kinderen kregen zakgeld, maar ik wist al waaraan ik mijn geld wilde uitgeven dus nam mijn moeder me elk weekend mee naar de platenwinkel om een nieuw album uit te kiezen. De honger naar muziek was er dus altijd al.

 

Welke artiest is onbekend bij het grote publiek maar verdient meer bekendheid?

Er zijn zoveel ondergewaardeerde artiesten! Vaak denk ik dat artiesten veel bekender zijn dan ze in werkelijkheid zijn, omdat ze al zo lang aan het fangirlen ben. Aangezien het duidelijk onmogelijk is om er maar eentje te kiezen, kies ik de artiesten die het eerst bij me op komen: Nkisi, Yelfris Valdés, Jerome Hill, Sister Zo, Sophie Forrest, en dichter bij huis, Oriana Ikomo.

 

Waarover droomde je gisterennacht? 

Die van gisterennacht herinner ik me niet, maar in een recente droom zat ik op een groot balkon met zicht op de bergen een cheeta te aaien. Hij lag te dutten in mijn schoot en het voelde alsof we al altijd de beste vrienden waren. Verder gebeurde er niet veel, we zaten daar gewoon te chillen. Ik hoop hem snel opnieuw te ontmoeten.

 

 

ENG

 

How do you stay in the loop and find new music? 

I guess it’s not really a question of ‘how to stay in the loop’. It’s more of an urge, a basic necessity. Like one eats when hungry, I tend to have a strong appetite for new tracks. It’s the tracks in itself that inspire me. Not sure how to explain this properly, but selecting tracks and mixing them in the right order is a bit like storytelling to me.

 

What is the perfect crowd?

The perfect crowd is the one that knows how to let go, the one that moves on the dancefloor, free of judgment. The crowd that feels.

 

What is your earliest musical memory?

I started taking dance classes at the age of 4 or 5, I remember dancing the first performance on Janet Jackson’s Together again. Apart from that my brother, who’s 11 years older than me, introduced me to a lot of music. He listened to everything ranging from jazz to hiphop to house to techno to hardcore. I found my home in hiphop as a super young G. 

 

I also recall the fact my mom always knew I wasn’t feeling well whenever I wasn’t singing or at least humming some song. Most children got pocket money, but I already knew where my money would go, so my mom took me out every weekend to pick out one new album. I guess the hunger for music has always been there.

 

Which artist is unknown to a lot of people, but should be known by more people?

There are so many underrated artists! Often times I think artists are way more known than they actually are, cause I’ve been fangirling them for so long. As it is obviously impossible to pick just one, I pick the ones that came to my mind first: Nkisi, Yelfris Valdés, Jerome Hill, Sister Zo, Sophie Forrest, and closer to home: Oriana Ikomo.

 

What did you dream about last night?

I don’t remember last night’s dream, but in a recent dream I was sitting on a large balcony with a mountain view and I was petting a cheetah. She was snoozing on my lap and it felt like we’d been best friends since forever. Not much else happened, we were just chilling. I hope to meet her again.

 

 

Bekijk meer van:
Makers