Chatles voor iedereen?

Body

In De Standaard kun je vandaag lezen dat Britse jongeren straks chatles krijgen in plaats van geschiedenis. In Groot-Brittannië is een wetsvoorstel gelanceerd waarin het vak informatietechnologie centraal staat. Tijdens de les informatietechnologie leren leerlingen uit het lager onderwijs Twitteren (= Een microblog bijhouden, ook Villanella heeft er eentje!), chatten en bloggen. Wat denk jij? Heb je zelf al eens getwitterd? Vind je het een goed idee? Geef jouw mening!

Het artikel uit de krant:

Britse leerlingen moeten leren twitteren

(De Standaard, donderdag 26 maart 2009)

BRUSSEL - In Groot-Brittannië is een wetsvoorstel gelanceerd voor een nieuw curriculum voor het lager onderwijs. Informatietechnologie krijgt daarin een centrale plaats. 'Twitteren, chatten en bloggen' zou een van de leerdoelen worden.
Heeft u al eens getwuncht? Een DMetje gekregen? Of bent u een van die achterblijvers die nog nooit getwitterd hebben?(*) Dan kunt u zich binnenkort misschien bijscholen bij de Britse vriendjes van uw kinderen, want in Groot-Brittannië bestaan er plannen om het twitteren verplicht te maken in de lagere scholen.

De Britse krant The Guardian kon de hand leggen op een rapport van Sir Jim Rose, de vroegere chef van de onderwijsinspectie, waarin hij de krijtlijnen voor een nieuw curriculum uittekent.

De leerlingen van het lager onderwijs zouden niet langer de geschiedenis van de negentiende eeuw of van de Tweede Wereldoorlog moeten bestuderen, maar zouden zich wel moeten bekwamen in het twitteren, het googelen en het bloggen.

Sir Jim Rose is van mening dat de kinderen meer kennis moeten hebben van informatietechnologie. De evolutie in de informatietechnologie is veel sneller gegaan dan de overheid twintig jaar geleden had kunnen voorspellen, toen ze het huidige curriculum opstelde.

Rose onderscheidt zes 'leergebieden': Engels begrijpen, communicatie en talen, mathematisch begrip, wetenschappelijk en technologisch begrip, begrip van fysieke gezondheid en welzijn, en inzicht in kunst en design.

Daarnaast heeft Rose een aantal basisvereisten opgesteld, waaraan elke leerling zou moeten voldoen als hij zijn lagere school heeft afgemaakt.

De leerlingen moeten vertrouwd zijn met bloggen en podcasts, en ze moeten Wikipedia en Twitter kunnen gebruiken als informatiebronnen. Ze moeten vlot met de hand en met een keyboard kunnen schrijven, en ze moeten de spellingcorrector kunnen gebruiken.

De leerlingen moeten historische feiten in chronologische volgorde kunnen plaatsen. Elk kind moet twee historisch belangrijke periodes kennen, maar de scholen mogen beslissen welke periodes uit de geschiedenis ze belichten.

Er zal minder belang worden gehecht aan de vaardigheid om een rekenmachine te bedienen dan vandaag.

De leerlingen moeten fysieke ontwikkeling, gezondheid en welzijn begrijpen, omdat de samenleving zich zorgen maakt over de gezondheid en de eetgewoonten van de kinderen en de manier waarop ze met hun omgeving omgaan. Ze moeten inzicht krijgen in pestgedrag en leren hoe ze met anderen moeten omgaan.

De plannen voor het nieuwe curriculum zouden een enorme verandering betekenen voor het onderwijssysteem, dat nu met honderden specifieke leerdoelen werkt op het gebied van positieve wetenschappen, geschiedenis en aardrijkskunde. Volgende maand buigen de Britse ministers zich over het voorstel. (hco)

(*) Twitteren is in real time communiceren via een microweblog op een pc of gsm. Twunchen is afspreken onder twitteraars om te gaan lunchen. Een DM is een direct message.