Families

Statement: intern onderzoek n.a.v. 'Life is but a dream'

Afbeelding
Body

Naar aanleiding van de publicatie Life is but a dream van Julie Cafmeyer werd gisteren onderstaande verklaring beperkt verspreid vanuit De Studio. In het kader van open en transparante communicatie willen we dit bericht ook op deze manier delen. De medewerkers van De Studio steunen de raad van bestuur in dit statement.

In De Morgen van 30 maart 2024 verwijst Julie Cafmeyer in haar column naar de tekst Life is but a dream, die in gedrukte vorm via enkele boekhandels gratis verspreid wordt, alsook op haar website gepubliceerd werd. In dit artistieke werk worden vermeende feiten en fictie verhaald.

Het relaas speelt zich af in en rond het fictieve theater De Rotonde, maar voor de betrokkenen en hun omgeving is het herkenbaar als het kunstenhuis De Studio in Antwerpen, waaraan Julie Cafmeyer vele jaren verbonden was. Haar tekst is bijzonder kritisch voor De Studio en enkele personeelsleden.

De raad van bestuur van De Studio neemt het signaal van Julie Cafmeyer bijzonder ernstig, maar wenst zich op dit ogenblik niet uit te spreken over de inhoud van dit verhaal. Er werd beslist om een intern onderzoek op te starten waarbij men zich ook extern zal laten bijstaan. Wij blijven er immers naar streven een context van vertrouwen en respect te kunnen garanderen aan alle medewerkers.

De raad van bestuur verzocht de algemeen directeur van De Studio tijdelijk een stap opzij te zetten. Dit alles om de sereniteit binnen het huis te bewaren en om hem toe te laten ongebonden aan het intern onderzoek deel te nemen. In afwachting van volgende stappen zal de voorzitter van de raad van bestuur tijdelijk het dagelijks bestuur waarnemen, in nauw overleg met de directieleden en bestuurders.

Antwerpen, 2 april 2024
Namens de raad van bestuur,

Bruno Segers – voorzitter
bruno@destudio.com