Villanella@Genk#1

Body

Genk is nieuwe geschiedenis. Nauwelijks een eeuw oud en groot geworden door de steenkool, is één van de jongste steden van het land op korte tijd uitgegroeid tot het typevoorbeeld van de nieuwe stad. Maar er is meer. Genk heeft zijn industriële piek de voorbije twintig jaar ook kunnen ombuigen tot een mild, maar constant inspelen op maatschappelijke en economische verandering. Kortom: Genk is een stad in beweging. Met een amalgaam van culturen en met een bevolking van ruim 65.000 waarvan iets minder dan de helft van buitenlandse origine is.

Ondertussen is ook cultuur in Genk aan een serieuze inhaalbeweging bezig. Van een klassieke programmering die eerder naar binnen was gekeerd, heeft cultuur in Genk de voorbije vier jaar een beweging naar buiten gemaakt. Van passief naar actief. Met als voornaamste drijfveer niet alleen te werken aan een creatieve stad, maar ook te timmeren aan een creatie-stad. Nergens in de provincie zijn zoveel professionele kunstorganisaties bezig als in Genk. Een kunstencentrum, een beeldend kunstencentrum, een theatergezelschap, een jazz-club en boeiende samenwerkingen met bestaande organisaties van buiten Genk, geven de stad alle troeven in handen om op korte tijd te kunnen uitgroeien tot dé culturele broeiplaats van de provincie.

Villanella heeft hier een belangrijke rol in te spelen. Minder goede infrastructuur dwingt ons als cultureel centrum namelijk om van de stad ons podium te maken en het publiek op (on)gewone plekken van repliek te dienen, te confronteren en uit te dagen. Villanella is de ideale partner om dat vuurtje mee op te stoken. Om vanuit hun bezorgdheid om de werkelijkheid niet alleen een stap voor te zijn maar deze ook om te buigen tot een interessante confrontaties; het culturele bewustzijn mee te helpen integreren in het dagelijkse stadsleven.

Naast werken voor het “vertrouwde” publiek van cultuurcentra leggen wij graag de nadruk op werken met jongeren, en zoeken wij naar nieuwe manieren om die jongeren te confronteren met kunst en met de maatschappij waarin ze leven. Werken met vaste partners als Union Suspecte , De Queeste, Ivan Vrambout, Namur Break Sensation en Villanella doet ons met een gerust hart en met veel goesting naar de toekomst kijken. Onze ambitie is niet arrogant, maar net zoals die van Villanella broodnodig en van een ontnuchterend realistisch gehalte.

Eddie Guldolf - programmator cultuurcentrum Genk