Weerwoord

Kunstbende 2003: winnaar TXT on Stage

Categorie

Sammy Deburggraeve

O gij, vurig ros met blonde manen,
'K zag uw vleze op de koer
En in de stallen bij den boer,
O gij, gij polderhoer.

Vervlezing mijner dromen van maagdse meiden die uit poldergronden komen.

O gij, inspiratie en bron van lust,
Gij, die me in m'n dromen heeft geblust.

Aan de beest'n op het veld,
Heb ik 't voor 't eerst verteld,
Ik ben een boer en echt geen held,
Doch... ik zal u nemen met grof geweld!

Kommt hier spezig spekkezwijn das ich ihre kottelett'n konsummeer;
In die stallen oder auf das velt;
Ich neime dich, keer nach keer...

De sprankelende waterval der hartstochtelijke passie is m'n dagelijks bad,
O wee dat mooie meisje op m'n nachtelijks polderpad...

Reeds vele jaren hunker ik naar natte spleten,
Maar enkel kermende kalv'ren heb ik reeds versleten.

Met hoge hakken triomfeerde haar trots,
In mijn bevlekte boerenbroek geen baksteen maar een rots.

Bevangen door haar bloemzoete boezem volgt ied're boer bedwelmd haar spoor,

Bevangen door haar bloembloesembollen gaat ied're dag de oogst teloor.

Godvermiljâârdenondedjû!

Ik ben vol van verlangen en' t vee vol van mij,
O gij,
Vlezige Vallei,
Van Vunzige,
Viesdoenerij...

Sammy Deburggraeve - 'Poldergedichten'
Winnaar Kunstbende 2003 categorie TXT ON STAGE