Podium

Onbewaakte overgangen

Categorie

Hanneke Paauwe stelt vragen.

een variatie op de voorstelling Smeltende Gedachten
in opdracht van Stadsschouwburg Amsterdam
11 september 2004
'Het grote gala van het terrorisme'

1 Mag een terrorist een microfoon in handen krijgen of moet hem het zwijgen opgelegd worden?

2 Zit in elke terrorist een mens? Zit in elke mens een terrorist? Is elke terrorist een moslim?

3 (Vragen aan een niet moslim:) Bent u een moslim? Kunt u bewijzen dat u geen terrorist bent?

4 Waar was u op 11 september 2001?

5 Wat heeft u liever: een goed getrainde waakhond of een god die over u waakt?

6 Zijn uw angsten van uzelf of krijgt u ze aangepraat?

7 Hoe wilt u sterven en waar?

8 Bent u een tolerant mens? Vindt u geweld te tolereren? Is onze Westerse hebzucht een alom getolereerde vorm van terreur?

9 Is er een verschil tussen idealisme en waanzin? Is terrorisme een vorm van idealisme of een vorm van waanzin?

10 Wie zou u liever als schoonzoon hebben: Osama Bin Laden of George Bush?

11 Bent u gelovig? (Zo ja:) Waarin gelooft u? (Zo nee:) Gelooft u ook niet in uzelf? Is geloof opium voor het volk of explosieven voor het volk?

12 Zou er een terrorist bij u in de buurt kunnen wonen? Hoeveel sloten zitten er op uw voordeur? Draagt u een kogelvrij vest?

13 Is een terrorist een meeloper met een gebrek aan onderscheidingsvermogen of een gehersenspoeld slachtoffer van armoede, uitzichtloosheid, politieke wantoestanden en westerse onverschilligheid?

14 Is onverschilligheid ons met de moedermelk ingedruppeld of is het een keurslijf waar we langzaam in groeien?

15 Kent u het recept van een Molotov-cocktail? Kent u de nasmaak van een Molotov-cocktail?

16 Wat is belangrijker: privacy of veiligheid?

17 Hoeveel minuten van uw leven hebt u angstig doorgebracht? Bent u in staat de geluidsband van uw wantrouwen even af te zetten ?

18 Zou u Al Sadr durven kussen? Zou Al Sadr u durven kussen?

19 Is terrorisme het falen van de democratie of eerder het falen van de menselijke beschaving?

20 Zou Allah trots zijn op zijn zelfmoordterroristen? Wat zou een aan flarden gerukte martelaar aanvangen met Allah's beloning: een hele hoop maagden?

21 Zou u 's morgens wel eens wakker willen worden in het lichaam van een martelaar?

22 Als er een hemel of hiernamaals bestaat, wie wilt u daar dan niet tegenkomen?

23 Maakt u zich wel eens schuldig aan terroriseren? (Als de echtgeno(o)t(e) ernaast zit:) Maakt hij/zij zich wel eens schuldig aan terroriseren? (Of aan de persoon zelf:) Terroriseert u ook uw man/vrouw/baas/buren/kinderen niet af en toe?

24  Zijn dieren menselijker dan mensen? Zijn mensen dierlijker dan dieren? Zou het varken of het stuk koe dat 's avonds op uw bord ligt u als terrorist beschouwen?

26 Is een roemrijke dood meer waard dan een miserabel leven?

27 Is uw leven meer waard dan uw dood? Is uw leven meer waard dan dat van uw buurman/vrouw hier, of pakweg een Palestijn aan de Gazastrook?

28 Als er een god is, beschouwt u God dan als een menslievende weldoener of eerder als een fascist met een overdosis creativiteit? De kerstman of Mengele?

29 Als u een terrorist zou moeten zijn, voor welke zaak zou u dat willen zijn? (Als ze antwoorden "Ik wil geen terrorist zijn", herhaal dan:) MOETEN!

30 Wie heeft er hier een ideaal? Steek uw hand eens omhoog, schaam u niet, er zijn ergere dingen dan een ideaal hebben. (Als er nauwelijks iemand zijn hand opsteekt: Dus niemand heeft hier een ideaal? (Anders kies je er een uit.)

31 Bent u bereid voor uw ideaal te sterven? (In geval van "Nee":) Dus een terrorist is dapperder dan u? Wat was uw dapperste daad? Ah, u bent geen terrorist maar een held(in)!

32 Staat u liever onder invloed van een Arabier of van een Amerikaan? Een Arabier hier aan de macht of een Amerikaan aan de macht? (Bij antwoord "Amerikaan":) Dat dacht ik al, half Amsterdam spreekt al Amerikaans.

33 Kent u een plek waar het volledig veilig is?

34 Heeft u ook wel eens heimwee naar de mens?

36 Zullen jullie jezelf missen als je dood bent?

© Hanneke Paauwe