Weerwoord

Cluster: Culturele Identiteit

Ondertitel
De Studio
Categorie
Afbeelding

Een Cluster is een programma van een halve dag waarin een waaier aan kunst, debat en media aan bod komen, telkens vanuit een maatschappelijke betrokkenheid, telkens rond een centraal thema. We willen met de clusters een breed forum bieden rond actuele vragen waar jongeren, specifiek uit de richtingen TSO en BSO, mee geconfronteerd worden. Artiesten en prominente figuren gaan de dialoog met hen aan en bieden stof tot discussie en reflectie. We betrekken de leerlingen op een actieve manier. We mixen scholen, laten hen in kleine groepen werken en vragen om directe stellingname.
Een Cluster is een kleine onderzoekscel waarin we meningen van jongeren samenbrengen en confronteren met die van keynote sprekers. Nadien delen we de resultaten met de scholen en de umwelt.

Cluster: Culturele Identiteit

Antwerpen bestaat inmiddels uit mensen met een achtergrond of wortels uit meer dan 170 landen. Vlaanderen worstelt nu al 50 jaar met het fenomeen van immigratie. Onze burgemeester schreef een boek over de Vlaamse identiteit en de behoefte aan een "leidcultuur". 

Identiteitsontwikkeling is een zoektocht. Cultuur is een onderdeel van iemands identiteit. Maar wat is de identiteit van Antwerpse jongeren? Hoe vreemd zijn ze voor elkaar? Is er nog een wij en een zij? We laten de leerlingen aan het woord en confronteren hen met diverse mensen wiens werk vertrekt vanuit die thematiek.