Weerwoord

Cluster Identiteit, seks & relaties

Categorie
Afbeelding
Afbeelding van de cluster identiteit, seks en relaties

Jongeren komen tegenwoordig via het internet met veel zaken in aanraking. Wij willen het thema identiteit, relaties en seks op een wetenschappelijke manier benaderen. Dit combineren we tijdens de Cluster met een artistiek programma. We openen de Cluster met lezingen van professoren en ervaringsdeskundigen die de materie op een begrijpelijke manier kunnen overbrengen. Nadien vinden er zowel serieuze, ludieke als artistieke workshops plaats. Er is altijd oog voor verschillende etnische achtergronden die andere aspecten van identiteit naar voren schuiven. De jongeren kunnen in debat gaan en worden uitgedaagd te praten, te voelen en te beleven. Het is een kennismaking met identiteit in de ruime betekenis van het woord, met aandacht voor elke cultuur.

Een kleine greep uit het programma:

Paul Enzlin is hoofd van het Interfacultair Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen en programmadirecteur van de POC Familiale en seksuologische wetenschappen - Faculteit Geneeskunde. Hij is daarnaast ook orhtopedagoog, seksuoloog en relatie- en gezinstherapeut. De professor leidt het programma in met een uiteenzetting over 'Wat is normaal en wat is abnormaal in seksualiteit?', op maat van 17 à 18-jarigen. 

Dirk Draulans is bioloog, journalist en schrijver en zal het in kleine praatgroepen hebben over de biologie van seks en de evolutie van seksualiteit doorheen de geschiedenis. Het hoofdstuk over seks uit het boek Het succes van slechte seks wordt enigszins als insteek gebruikt voor de gesprekken.  

Stijn Vranken, Antwerpse stadsdichter, begeleidt de jongeren in kleine groepen bij het schrijven van een liefdesbrief, een mooi tegengewicht voor de korte diry talk die tegenwoordig via sms wordt gehanteerd.

Het YouTube-filmpje over deze cluster vind je hier. Een eerdere cluster over seks en identiteit kwam er al in 2015.