Weerwoord

cluster: Online Identiteit

Leeftijd
3de & 4de secundair
Ondertitel
De Studio
Categorie
Afbeelding

Een Cluster is een programma van een halve dag waarin een waaier aan kunst, debat en media aan bod komen, telkens vanuit een maatschappelijke betrokkenheid, telkens vanuit een centraal thema. We willen met de Clusters een breed forum bieden rond actuele vragen waar jongeren, specifiek uit de richtingen BSO en TSO, mee geconfronteerd worden. Artiesten en prominente figuren gaan de dialoog met hen aan en bieden stof tot discussie en reflectie. We betrekken de leerlingen op een actieve manier. We laten hen in kleine groepen werken en vragen om directe stellingname. Een Cluster is een kleine onderzoekscel waarin we meningen van jongeren samenbrengen en confronteren met die van keynote sprekers. Nadien delen we de resultaten met de scholen en de umwelt. 

Cluster: online identiteit

Jongeren willen er graag bijhoren en zijn erg gevoelig voor het oordeel en een waardering van anderen. Sociale media  bieden jongeren een uitgelezen mogelijkheid om te laten zien wie ze zijn of wie ze zouden willen zijn. Een steeds groter deel van "jezelf" bestaat digitaal: je foto's, likes, posts, surfgedrag laten zien wie je bent en hoe je denkt. We onderzoeken samen met experts, kunstenaars en leerlingen de impact van sociale media.