Weerwoord

HACK DE POLITIEK

Ondertitel
#1 - De stedelijke projectsubsidies
Categorie
Afbeelding

Onze emmers zijn vol!
SWAN, De vakbonden, ACV Puls en BBTK, Hart Boven Hard, Trop Is Te Veel en Studenten For Future roepen op om maandag af te zakken naar het stadhuis tijdens de Antwerpse gemeenteraad. Daar wordt de nieuwe begroting voorgesteld. Neem een emmer mee en schrijf erop waarom die van jou vol is.

“We laten dit moment niet zomaar passeren. Want de gevolgen van de besparingen zijn ontzettend groot, voor mensen in een kwetsbare positie, voor het sociaal werk, voor de culturele sector en bij uitbreiding voor iedere Antwerpenaar.”

Afspraak op maandag 28 november om 18u aan het stadhuis! 

Aansluitend organiseert De Studio de eerste editie van HACK DE POLITIEK, een nieuwe reeks Salon Sessies over burgerschap en politiek. Hoe kun je echt invloed hebben op het politieke leven? Door partijlid te worden? Door op een lijst te gaan staan? Door actie te voeren?

De aankondiging van het schrappen van de de stedelijke projectsubsidies gevolgd door het ontslag van de stadsdichters heeft tot heel wat commotie geleid. We maken een stand van zaken op en volgen live de gemeenteraad op het scherm. Er zijn interventies door Dave Sinardet (politicoloog), Seppe de Blust (die als 18-jarige in de gemeenteraad kwam) en de studenten van For Future. 

De Salon Sessie start om 19u30. 

Credits

Foto's door David Weel

Info

Gratis voor studenten - inschrijven via tickets@destudio.com

Na afloop - gratis vat op kosten van De Studio's directeur Marc Verstappen

Archief

ma 28 nov 22     19u30
De Studio
Antwerpen