Weerwoord

KARKAS: Ingebed

Categorie

door Vincent Van Meenen

Ingebed

Hier nam ik in gebed
mijn intrek in uw schoot
palm in palm in een hand

hoe ik leger hier kwam
in broze modder moeder
dat riepen we en stierven
in niemand in uw land

uw kruis werd getrokken
genomen in vet in u gezet
bij de hoge bomen daar
ben ik geveld gevallen
lig ik begraven in uw bed

hier nu keer en wek ik mijn soldaat
beween een wapen dat niet vuurt
en zich uit verveling zelf vernielt
een keer nog voor de nacht toeslaat