Weerwoord

Recht en onrecht bij Albert Camus

Ondertitel
UCSIA
Categorie
Afbeelding

Deze avond wordt georganiseerd door het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA), de Vlaamse Juristenvereniging en uitgeverij die Keure.

Bernard Hubeau publiceerde kort na zijn emeritaat het lijvige boek ‘Op zoek naar rechtvaardigheid. Recht en onrecht bij Albert Camus’ (die Keure, 2022). Het boek is een zoektocht naar wat rechtvaardigheid precies betekent vandaag en hoe we daar invulling aan kunnen geven. De auteur onderneemt deze zoektocht samen met Camus en stelt de vraag in welke mate deze Franse auteur en Nobelprijswinnaar ons al dan niet kan helpen op deze zoektocht. In het boek staat Hubeau niet alleen stil bij Camus en diens visie op mens en wereld en de invulling die hij geeft aan het begrip rechtvaardigheid, maar snijdt hij ook specifieke thema’s aan, zoals rechtvaardigheid en armoede, geweld, natuur, kunst … Het is een bijzonder rijk boek dat makkelijk aanleiding geeft tot verdere reflectie en gedachtewisselingen. Niet alleen over Camus zelf en diens opvattingen over rechtvaardigheid, maar ook over de invulling die wij vandaag (zouden kunnen) geven aan (de rol van) rechtvaardigheid in de maatschappij.

Naar aanleiding van het boek zetten we een paneldebat op waarin Bernard Hubeau in gesprek gaat met twee collega’s. Kathleen Gyssels deed onder meer onderzoek naar literatuur en multiculturaliteit, terwijl Luc Rasson de interactie van kunst en macht verkende.

Daarbij zal de focus liggen op een aantal meer specifieke thema’s zoals:

  • Politiek en sociale rechtvaardigheid
  • Geweld en sociale rechtvaardigheid
  • Kunst en sociale rechtvaardigheid

Vanzelfsprekend krijgen ook de aanwezigen de kans mee te denken.

Hoofdinhoud

Programma

20.00 uur : Inleiding door prof. em Alex Vanneste, Universiteit Antwerpen

20.10 uur : Paneldebat met:

  • Prof. em. Bernard Hubeau, Universiteit Antwerpen
  • Prof. dr. Kathleen Gyssels, Universiteit Antwerpen
  • Prof. em. Luc Rasson, Universiteit Antwerpen

21.20 uur : Slotwoord door Bernard Hubeau

21.30 uur : Drink

Sprekers

Bernard Hubeau studeerde rechten en ruimtelijke planning en stedenbouw. Hij werkte achtereenvolgens in de wetswinkel, aan de toenmalige BRT, aan de Universiteit van Utrecht, als Antwerps en als Vlaams ombudsman en aan de Universiteit Antwerpen, waar hij de laatste tien jaar in hoofdzaak rechtssociologie doceerde. Dit vak gaf hij ook lange tijd aan de Vrije Universiteit Brussel.

Zijn onderzoek betreft vooral de sociale werking en de effectiviteit van sociale grondrechten, op het gebied van wonen, armoede en sociaal werk, juridische bijstand en toegang tot recht en rechtshulp, klachtenbehandeling en geschillenbeslechting, Maar ook de link tussen recht en literatuur heeft hem steeds geboeid.

Kathleen Gyssels is hoogleraar Franstalige postkoloniale literatuur en cultuur aan de Universiteit Antwerpen.

Haar onderzoek over Caribische en Afrikaans-Amerikaanse auteurs, over de Joodse diasporacultuur focust op processen van canonisering en tegendraadse kritiek, op literaire prijzen en hun onderliggende criteria.

Haar publicaties bestaan uit essays en tal van speciaalnummers onder haar leiding over Schwarz-Bart (RELIEF, december 2021), René Maran (Etudes caribéennes, december 2021), Léon Gontran Damas (Dalhousie French Studies, n° 116), Hélène Cixous, enz. In 2022-23 verschijnen werken over Régine Robin, Léon-Gontran Damas, en het museale denken in de Caribische archipel en de “métropole” met betrekking tot slavernij en de Shoah.

Luc Rasson was hoogleraar Franse letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoek spitste zich toe op oorlogsgetuigenissen en literaire representatie van totalitarisme. Daarna werd hij non-fictie-auteur en publiceerde hij onder meer ‘De kracht van het beeld: De Groote Oorlog op het witte doek’ (2014) en ‘Het lijk van de dictator’ (2020). Zijn nieuwe boek ‘Donker toerisme. Reizen door het Europa van de 20ste eeuw’ wordt verwacht in oktober 2022.

Alex Vanneste was sinds 1970 verbonden aan de Universiteit Antwerpen als gewoon hoogleraar Franse taalkunde, Franse spraakkunst, sociolinguïstiek en ICT voor menswetenschappers. De laatste jaren spitste zijn onderzoek zich vooral toe op de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Hij ontving in 2018 het ereteken van ‘Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques’.

Archief

wo 28 sep 22     20u00
De Studio
Antwerpen