Weerwoord

Talks #3 Sociale Stad

Ondertitel
Forum Humane Stad
Categorie
Afbeelding

Het ontwikkelen van een sociale stad waar iedereen - ongeacht hun economische status of afkomst - kan wonen, is een uitdaging voor de toekomst. Maar hoe creëer je zo'n inclusieve en rechtvaardige omgeving? We laten hiervoor enkele good practices, kritische stemmen en ervaringsdeskundigen aan het woord. Ze buigen zich over vragen als: Waarom is er geen plek voor duurzame sociale woningen maar wel voor extra kantoorgebouwen? Heeft Antwerpen een gentrificatieprobleem? En hoe kan een stad inzetten op gemeenschapsvorming en betaalbaar wonen?

ma 27 nov 23     20u00