Weerwoord

Vertrouwen

Ondertitel
Boekpresentatie Pascal Gielen @ De Groene Waterman
Categorie
Afbeelding

Toneelhuis, De Studio, De Groene Waterman, Commons Lab en uitgeverij Valiz presenteren 
de boekpresentatie van Vertrouwenhet nieuwe boek van Pascal Gielen

radiomaker Nicky Aerts (Klara) gaat in gesprek met de lezers van het eerste uur:
schrijver en politicus Dyab Abou Jahjah
politica Meyrem Almaci 
monseigneur Johan Bonny en 
theatermaker Johan Petit
na een welkom van Koen Wynants (Commons Lab) 
wordt de avond ingeleid door huurwoordenaar en kinderfilosoof Ilse Daems
en Eli Witteman (uitgeverij Valiz)  
Nicolas Mortelmans speelt sitar

1 december 19u30
De Groene Waterman – Wolstraat 7, 2000 Antwerpen
"Vertrouwen stelt veel goede vragen. Zoals hoe we een culturele dynamiek kunnen creëren in de driehoek markt, overheid en ‘gemeenschap’.  Hoe we kunnen vermijden dat we ons enkel blindstaren op economisch succes of starre subsidiepolitiek. Het leest als een trein. Het opent perspectieven. Ik ben fan." Marc Verstappen - De Studio

Vertrouwen – Bouwen op het cultureel ‘gemeen’
Hoe doorbreken we een cultuur van wantrouwen? Onze argwaan tegenover medemensen, bedrijven en overheden groeit. Privatisering van overheidsdiensten, verantwoordelijkheden doorschuiven en gevoelens van machteloosheid worden als oorzaken genoemd. Remedies zoeken we in regels, contracten en procedures, verzekeringen, audits en consultancy. In goed bestuur en transparantie ook. Maar bieden ze wel echt vertrouwen? Is vertrouwen niet altijd een beetje blind? 

‘Vertrouwen’ wijst op de rol die de culturele commons, of mooier in het Nederlands, het cultureel gemeen hierin speelt. Vertrouwen is een kwestie van cultuur, van gevoel en zelfs van esthetiek. Breed maatschappelijk vertrouwen begint bij het delen van kwetsbaarheden en het gemeen biedt daar de ruimte voor. Ademruimte en experimenteerruimte. Hoe zouden een samenleving en een beleid hier verder op kunnen bouwen?

Archief

vr 1 dec 23     19u30
De Groene Waterman
Antwerpen