Film / GEEL

ARTAVAZD PELESHIAN SHORTS

Ondertitel
ARTAVAZD PELESHIAN
USSR - 76' NL OT/SUB - 35MM
Afbeelding

english below

 • VREMENA GODA / THE SEASONS (Artavazd Peleshian - USSR 1975 - 29' - 35MM)
  Een audiovisueel essay over Armeense herders; over de contradicties en harmonie tussen mens en natuur. Begeleid door Vivaldi's Vier Seizoenen.
 • NASJ VEK / OUR CENTURY (Artavazd Peleshian - USSR 1983 - 47')
  Een man baant zich een weg naar zijn eigen ziel door een intellectuele queeste, tragedies van naties en persoonlijk drama. Filosofische filmpoëzie die een vlucht neemt in de interne wereld van de mens.

Het filmprogramma wordt gevolgd door een lezingTotal Montage is Montage Destroyed: The Work of Artavazd Peleshian (filmwetenschapper Adrian Martin).

THE SEASONS wordt vertoond op 35mm!

Deze film is onderdeel van de Zomerfilmcollege focus Auteur Cinema in the Soviet Periphery After the Thaw. U kunt via deze pagina losse tickets voor de voorstelling kopen, of klik hier voor de aankoop van een voordelige pas voor één van de twee focussen (44 of 83 euro) of voor het volledige programma (77 of 149 euro).

 

EN

 • VREMENA GODA / THE SEASONS (Artavazd Peleshian - USSR 1975 - 29' - 35MM)
  An audiovisual essay on Armenian shepherds; on the contradictions and harmony between man and nature. Accompanied by Vivaldi's Four Seasons.
 • NASJ VEK / OUR CENTURY (Artavazd Peleshian - USSR 1983 - 47')
  A man paves his own way to his own soul through an intellectual quest, tragedies of nations and personal drama. A philosophical film-poem that takes a flight into one's internal world.

The film program will be followed by a lecture: Total Montage is Montage Destroyed: The Work of Artavazd Peleshian (film scholar Adrian Martin).

THE SEASONS will be screened on 35mm!

This film is part of the Zomerfilmcollege focus Auteur Cinema in the Soviet Periphery After the Thaw. There are tickets available on this page, or click here to purchase a pass for one of the two focusses (44 or 83 euros) or the whole program (77 or 149 euros).

Hoofdinhoud
Media content
Info

MET LEZING 
Een ticket geeft toegang tot de filmvoorstelling en lezing achteraf. 10-ritten- en jaarkaarten zijn niet geldig.

 

WITH LECTURE
A ticket gives access to the film screening and lecture afterwards. Subscriptions are not valid.

Archief

za 13 jul 24     14u30
De Cinema
Antwerpen